dinsdag, 25. juli 2006 - 10:32

ANWB kritisch over tolplannen België

Den Haag

De ANWB heeft in een brief aan de vier verantwoordelijke Belgische overheden zijn zorg uitgesproken over de Belgische plannen voor tolheffing op de wegen in dat land. Nederlandse en andere buitenlandse automobilisten moeten extra betalen voor het gebruik van hun wegen. Belgen moeten die bijdrage ook betalen maar worden daarvoor gecompenseerd door een verlaging van hun wegenbelasting. Dit is niet in overeenstemming met Europese regelgeving voor gelijke behandeling van Europese burgers.

In de eerste plaats is de ANWB tegen nieuwe tol voor al bestaande wegen en tegen het op deze manier verhogen van de kosten voor automobilisten. Daarnaast is er de zorg dat er zo een "lappendeken" van tolsystemen in Europa dreigt te ontstaan. Het is onwenselijk als toeristen met een voorruit vol vignetten moeten rijden of verplicht worden allerlei verschillende kastjes in hun auto's te laten monteren. Ook meent de ANWB dat de hoogte van de tol in verhouding dient te staan tot de geleverde diensten. En uiteindelijk moeten weggebruikers gemakkelijk kunnen betalen.

De ANWB heeft minister Peijs gevraagd haar Belgische collega om opheldering te vragen. Ook heeft de ANWB zijn zorgen besproken met Europarlementariër Corien Wortmann, die vragen heeft gesteld aan de Europese Commissie over de rechtmatigheid van de plannen.
Categorie:
Tag(s):