woensdag, 26. april 2006 - 10:40

Aparte meidenklas voor ICT-studentes

Groningen

Het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie van de Hanzehogeschool Groningen gaat met ingang van het komende studiejaar studentes de mogelijkheid geven om in een aparte meidenklas les te krijgen. Om aandacht te geven aan dit bijzondere initiatief is een campagne opgezet: 'ICT, helemaal jouw ding.' Hier komen vrouwen aan het woord die succesvol zijn binnen de ICT.

Het Instituut voor ICT van de Hanzehogeschool Groningen kiest voor de onconventionele weg om te starten met een meidenklas. Bij de start van de studie kunnen studentes ICT ervoor kiezen om in een aparte meidenklas te gaan zitten. De gedachte achter deze stap is dat een dergelijke meidenklas drempelverlagend werkt op de instroom van studentes. Daarnaast wil het Instituut leren van een meidenklas; waar gaat het de studentes om? De hogeschool zoekt dus meiden die hieraan een bijdrage willen leveren, in het belang van het ICT-onderwijs en de kenniseconomie.

Vernieuwing in de zorg, het onderwijs en de creatieve industrie zijn ondenkbaar zonder informatie- en communicatietechnologie. Hierdoor ontstaat een toenemende vraag naar professionals die een brug kunnen slaan tussen ICT en het toepassingsgebied. Met name vrouwen beschikken over de benodigde communicatieve, sociale en creatieve vaardigheden die heel belangrijk zijn voor deze brugfunctie. Een toename van het aantal vrouwen in de ICT-sector zal dan ook zonder twijfel leiden tot succesvollere ICT-projecten.
Provincie:
Tag(s):