dinsdag, 21. februari 2006 - 11:24

Apeldoorn onterecht op 'zwarte lijst OZB'

Apeldoorn is onterecht geplaatst in de lijst van 62 gemeenten die hun OZB-tarieven teveel zouden hebben verhoogd. In Apeldoorn is de verhoging van de OZB onder de 2% gebleven. Met ingang van het jaar 2006 gelden de tarieven per eenheid van € 2500 van de vastgestelde WOZ-waarde. Dit was in voorgaande jaren per € 2268. Bij de berekening van de stijging is het oude tarief van 2005 hiervoor gecorrigeerd.

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft, naast andere gemeenten, Apeldoorn een brief gestuurd waarin hij aangeeft dat er sprake kan zijn van een “mogelijke overschrijding van de tarieven, gegeven de nu geldende maximumtarieven en/of het geldende maximum stijgings-percentage�. De minister waarschuwt de gemeenten dat bij een overschrijding de opgelegde aanslag niet rechtsgeldig is.

Minister Zalm van Financiën roept in de media burgers van 62 gemeenten, waaronder Apeldoorn, op om niet te betalen, omdat deze gemeenten de OZB-tarieven teveel zouden hebben laten stijgen.

Wethouder Jan van Beckhoven beheert de portefeuille Financiën. Hij is met name verbolgen over de manier waarop de minister van Financiën over deze zaak communiceert. Van Beckhoven: 'De waarschuwingsbrief van Remkes kan ik prima plaatsen. Zijn ministerie is gaan rekenen met afgeronde cijfers en dan kom je een cent te hoog uit. Maar de oproep van Zalm vind ik kwalijk omdat hij de 60.000 Apeldoornse gezinnen op het verkeerde been zet. Apeldoorn heeft zich prima aan de regels gehouden en Apeldoorn zal dan ook aan minister Remkes vragen om Apeldoorn snel van de zwarte lijst af te halen.'
Provincie:
Tag(s):