woensdag, 29. november 2006 - 10:24

Apeldoornse dorpen niet op slot

De provincie Gelderland, de gemeente Apeldoorn, de Apeldoornse dorpsraden en de woningstichting Beter Wonen gaan de komende drie maanden de ontwikkelingsmogelijkheden voor alle Apeldoornse dorpen nader bezien. Vertrekpunt hierbij is dat de Apeldoornse dorpen niet op slot gaan.

Dat hebben gedeputeerde Peters van de provincie Gelderland en wethouder Reitsma van de gemeente Apeldoorn gisteren afgesproken tijdens een spoedoverleg in Arnhem.

Bij het overleg waren vertegenwoordigers van de Apeldoornse gemeenteraad, de Apeldoornse dorpsraden en de woningstichting Beter Wonen aanwezig.

Het overleg vond plaats op uitnodiging van de provincie Gelderland. De gemeente en de dorpsraden werden vorige week onaangenaam verrast door het bericht dat in de voorlopige uitwerking van het streekplan veel zogeheten Apeldoornse zoekzones voor woningbouw zijn geschrapt of in omvang beperkt.

De reden hiervan is dat het volgens het Streekplan niet mogelijk is om zoekzones voor wonen en werken in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te vinden. Vorige week al stuurde het college van B. en W., samen met de dorpsraden en Beter Wonen een brandbrief richting provincie. De Apeldoornse partijen zijn tevreden met de uitkomsten van het spoedberaad.

De provincie is bereid –zo bleek gisteren - om de komende drie maanden in overleg met de gemeente, de dorpsraden en de woningstichting de ontwikkelingsmogelijkheden voor alle Apeldoornse dorpen nader te bezien. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere maatschappelijke ontwikkelingen, kwalitatief woonbeleid en een natuurtoets.

Het is hierbij niet de bedoeling om dorpen op slot te zetten. Het beleid van de provincie is er op gericht om, kwalitatief inpasbare, woningbouw voor de dorpen mogelijk te maken. De bij het spoedoverleg betrokken partijen hebben gisteren wel vastgesteld dat er spanning zit tussen de ontwikkelingswensen van de Apeldoornse dorpen en de beperkingen die de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kent.

Grootschalige uitbreidingen in de EHS zullen in ieder geval niet tot de mogelijkheden behoren, maar partijen gaan gezamenlijk op zoek naar maatwerk. Het gaat hierbij o.a. om de dorpen Hoenderloo en Loenen. Daarom zal in de komende drie maanden ook onderzocht worden op welke manier de op handen zijnde herbegrenzing van de EHS hiervoor een oplossing kan bieden.
Provincie:
Tag(s):