maandag, 12. juni 2006 - 10:20

Archeologisch onderzoek sarcofagen Boksum krijgt vervolg

Boksum

Deze week onderzoeken archeologen in opdracht van de provincie of er nog meer sarcofagen liggen op het kerkhof van de Sinte Margriet-kerk in Boksum. Er worden proefsleuven gegraven naar aanleiding van een melding van de vondst van een sarcofaag begin mei 2006. Toen werd direct naast deze trogvormige sarcofaag van roze zandsteen nog een steenkist aangetroffen, een middeleeuws graf dat is opgebouwd uit tufstenen en kloostermoppen. Met dit nieuwe onderzoek hoopt de provincie de omvang van het Boksumer 'sarcofagenkerkhof' in beeld te brengen. Met drie kleine kijksleufjes wordt onderzocht of er zich nog meer sarcofagen in de ondergrond bevinden.

De ligging van deze vondst doet vermoeden dat er meer middeleeuwse begravingen aanwezig zijn. In het voorjaar van 2002 is ook al een fraai versierde, trogvormige sarcofaag van roze zandsteen bij deze kerk gevonden. Die staat inmiddels te boek als de sarcofaag 'Boksum A' en is 's zomers in het portaal van de kerk te bezichtigen. Sarcofagen werden in de Middeleeuwen over de oude Middelzee vanuit het Duitse Rijn-Moezelgebied aangevoerd. Dat was een kostbare zaak en daarom gelden middeleeuwse sarcofagen zeker als elitegraven.

Het terrein waarin de sarcofagen gevonden zijn, is nu in gebruik als kerkhof. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat bij toekomstige begravingen meer sarcofagen worden aangetroffen. Archeologische voorwerpen zoals deze sarcofagen zijn echter eigenlijk het beste af in de grond. Het landelijk en provinciaal beleid is er dan ook op gericht om archeologisch belangrijke plekken intact te laten.
Provincie:
Tag(s):