donderdag, 9. november 2006 - 9:17

Archeologisch onderzoek St. Jansstraat afgerond

Breda

Op het achterterrein van St. jansstraat 16, naast de Anthoniuskerk, is de afgelopen weken archeologisch onderzoek gedaan. Daarbij zijn sporen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd gevonden die een nieuw licht werpen op het gebruik van dit deel van de Bredase binnenstad in vroeger tijden.

Zoals al duidelijk was uit historische bronnen is het achterterrein van de St. Janstraat deels bebouwd geweest. De aangetroffen sporen betreffen grondverkleuringen in de bodem met vondstmateriaal uit de 14de- 20ste eeuw, muurresten uit de 16de-19de eeuw, afvalkuilen, beerputten en verschillende bouwfasen van de achtervleugel van het 16e eeuwse hofhuis Hersbeek. (de voormalige pastorie).

De "helling", zichtbaar in de toenmalige binnenplaats blijkt ook in de natuurlijke bodem aanwezig te zijn. Voor- en achterzijde van het opgegraven terrein verschilden ca. 1,5 meter in hoogte (vergelijkbaar met de situatie in de Halstraat). De archeologisch onderzoeken zijn deze week afgerond.
Provincie:
Tag(s):