woensdag, 25. oktober 2006 - 16:40

Architect Coenen presenteert herontwikkeling KPN-gebouw

Maastricht

Het architectenbureau Jo Coenen & Co zal op 6 november tijdens een informatiebijeenkomst haar plan presenteren voor de herontwikkeling van het voormalig KPN-gebouw in Maastricht.

Het plan voorziet in twee markante bouwblokken waarvan het grootste vóór de ondertunneling van de A2 kan zijn gerealiseerd (2009). Dit om zo mogelijk ook te kunnen voorzien in herhuisvesting van A2-flatbewoners. De planning is om in de 2e helft van 2007 te starten met de bouw.

Al sinds 2001 toen KPN het pand heeft verkocht, is herontwikkeling van het leegstaande kantoorpand in discussie. Aanvankelijk was het de bedoeling om het gebouw te renoveren binnen de huidige kantoorbestemming. Maar inhakend op het project A2-Maastricht gaat het nu om een multifunctioneel gebouw, passend binnen de buurtontwikkeling en de stedenbouwkundige visie op een ondertunnelde A2-passage. Het totaalplan past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde visie “Ruimte rond de A2� waarbij de nieuwe bovengrondse Stadsboulevard de buurten Wyckerpoort en Wittevrouwenveld weer met elkaar moet verbinden.
Het plan houdt concreet in:
- bouw van appartementen en kantoren;
- commerciële en dienstverlenende functie, in aanvulling op het nieuwe winkelcentrum aan de Voltastraat in Wittevrouwenveld waarvan de bouw onlangs is begonnen.

Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden hun vragen naar voren brengen. Een inventarisatie van de vragen wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het (nu voorlopige) plan dat uiteindelijk, naar verwachting voorjaar 2007, gereed moet zijn voor een formele inspraakprocedure.
Provincie:
Tag(s):