donderdag, 21. december 2006 - 20:50

ARIA, dorp in de stad

Goes

Op 19 december heeft de Arnhemse conceptontwikkelaar ABC Vastgoed ideeën in de vorm van een schetsplan voor de woonbuurt Aria aan het gemeentebestuur van Goes gepresenteerd. De plannen van ABC zijn met enthousiasme ontvangen en inmiddels is door B+W besloten in te stemmen met het schetsboek.

De nieuwe woonbuurt komt aan de zuidrand van Goes tegenover het Oosterscheldeziekenhuis en gaat ca 350 woningen tellen. Het plan voor de buurt is geïnspireerd op dorpen in Zuid-Beveland. Het Pykeswegje wordt de hoofdstraat van het nieuwe dorp.

Het hart van Aria is een groen plein met dorpsvijver. De straten van Aria zijn op schilderachtige wijze gebogen. De meeste zijn bewust smal gehouden om de snelheid van het autoverkeer te matigen. De bouwblokken zijn ruim bemeten, zodat tussen de achtertuinen nog plaats is voor een gemeenschappelijk binnenterrein. De omgeving van de monumentale boerenhofstede Welgelegen is opgezet als villapark rond een groene weide.

Opvallend aan het plan is dat de meeste woningen geen voortuin hebben maar een stoep. Ook in de architectuur wordt aansluiting gezocht bij Zeeuwse tradities. Alle woningen krijgen een kap en een breed front. Maar het is niet de bedoeling dat het namaakboerderijtjes worden. Acht architecten van naam en faam werken aan de uitwerking.

ABC heeft over de opgave goed nagedacht. Volgens Ad van Vuuren, directeur van ABC Planontwikkeling, is de kern van projectontwikkeling niet het bouwen van een bepaald aantal woningen maar het vinden van de juiste toon.

“Wij willen Aria meer laten zijn dan de zoveelste nieuwbouwwijk van Goes. Wij willen ontsnappen aan de emotionele armoede van de meeste nieuwe buurten. Wij willen een plan met een ziel. We denken dat we de woningmarkt nieuw elan kunnen geven enkel en alleen door een veel beter aanbod. Met dat doel voor ogen hebben we de mensen bij elkaar gezocht om het plan voor Aria te maken.�

Het ontwerp voor Aria is gemaakt door stedenbouwkundige Ad Habets in samenwerking met landschapsarchitecte Sandra Schuit en kunstenaar Wim Korvinus, allen werkzaam in Arnhem.

ABC is gestart met het ontwerp van de eerste 100 woningen. Zij zullen aan de noordzijde van het plan verrijzen. Eind 2007/2008 wil men starten met de bouw.

In Aria komen koopwoningen in een grote diversiteit van typen en prijsklassen. Zij zijn bestemd voor starters op de woningmarkt, gezinnen met en zonder kinderen en ouderen. Ook andere doelgroepen kunnen zich melden. Wie bij zijn huis een (schoon) bedrijf wil starten kan dat. Er is ruimte gereserveerd voor een buurthuis, een medisch centrum, horeca, kantoren en andere voorzieningen. Een kerkgenootschap heeft al belangstelling getoond om in Aria nieuw te bouwen.

Eind januari 2007 wordt het plan behandeld in de commissie Grondgebied.

In februari wordt het schetsplan gepresenteerd aan de bevolking, hetgeen kenbaar wordt gemaakt in de inforubriek van de Bevelander.
Provincie:
Tag(s):