vrijdag, 5. mei 2006 - 18:05

Aristoteles conferentie

Middelburg

In januari 2007 organiseert de Roosevelt Academy in Middelburg onder de noemer ‘Aristotelian Encounters’ een conferentie die ingaat op de verschillende aspecten van de erfenis van Aristoteles. De deelnemers aan de conferentie zijn afkomstig van universiteiten van tien verschillende landen. Zij zullen ingaan op Aristoteles’ invloed op academische disciplines als logica, natuurkunde, metafysica, economie, ethiek, politiek en drama.

In een tweedaagse conferentie, op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari 2007, organiseert de Roosevelt Academy een conferentie met lezingen en discussies over het werk van Aristoteles. Tijdens de conferentie houden gerenommeerde sprekers lezingen omtrent de verschillende academische disciplines die beïnvloed zijn door het werk van Aristoteles, de all-round filosoof van omstreeks 350 v.Chr.

De conferentie omvat lezingen als ‘Aristotle on Evolution and Creation: A Reconsideration’ door Bert Mosselmans van de Roosevelt Academy en ‘Renaissance Aristotelism and Modernity’ door Jesus de Garay Suarez-Llanos van de universiteit van Sevilla. Giles Scott-Smith (Roosevelt Academy) onderzoekt de invloed van Aristoteles op de hedendaagse Amerikaanse politiek en Elinor Fuchs (Yale School of Drama) bespreekt de rol van Aristoteles in hedendaags theater.

De conferentie begint op vrijdag met telkens drie à vier lezingen omtrent de thema’s ‘logica en taal’ en ‘natuurkunde en biologie’. In de namiddag komen religieuze, metafysische en ontologische onderwerpen aan bod. Op zaterdag gaat de aandacht eerst naar ethiek en politiek. Vervolgens onder-zoekt een rondetafel van internationale specialisten ‘de erfenis van Aristoteles in de economie’. De laatste sessies behandelen Aristoteles’ visies omtrent emoties, kunst, poëzie, drama en theater.

Voorafgaand aan deze conferentie vindt een studenten-seminarie plaats over het denken van Aristoteles. Deze valt samen met de Dies Natalis van de Roosevelt Academy, de traditionele viering van de oprichting van de universiteit. In september van dit jaar zullen de uiteindelijke essays aangeleverd worden voor deze conferentie.

Meer informatie over de conferentie is beschikbaar op http://www.aristotleconference.org/
Provincie:
Tag(s):