vrijdag, 22. september 2006 - 13:52

Arriva blijft vervoerder regiotaxi Vechtdal

Vervoerbedrijf Arriva blijft vanaf 1 januari 2007 voor een periode van minimaal 3 jaar het vervoer van regiotaxi Vechtdal verzorgen. De provincie Overijssel heeft samen met de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen het contract opnieuw aanbesteed, omdat het huidige contract eindigt op 31 december 2006.

Er hebben zeven vervoerders een bod gedaan. De beoordeling richtte zich vervolgens op de economisch meest voordelige aanbieding ofwel, welke vervoerder biedt de meest optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit.
Uit deze procedure kwam de bestaande vervoerder Arriva als beste naar uit de bus. Regiotaxi Vechtdal wordt sinds 2004 al uitgevoerd door Arriva. De samenwerkende overheden geven aan met deze vervoerder positieve ervaringen te hebben. Zij hebben er dus ook alle vertrouwen in dat de reizigers ook in de komende periode volgens de spelregels van het systeem en op een klantvriendelijke wijze zullen worden vervoerd.

Regiotaxi Vechtdal rijdt al vanaf 1 januari 2000 en is een vorm van deeltaxivervoer, vergelijkbaar met de treintaxi. Reizigers dienen zich minimaal 1 uur voor vertrek aan te melden en kunnen vervolgens binnen een gebied van ongeveer 25 kilometer van deur tot deur worden vervoerd tegen een aantrekkelijk tarief. Het reizen met de deeltaxi kan met andere reizigers worden gecombineerd.

De Regiotaxi is bedoeld als aanvulling op bus en trein. Met de komst van de regiotaxi hebben alle inwoners binnen West-Overijssel een vorm van openbaar vervoer. In de afgelopen periode maakten jaarlijks ruim 100.000 reizigers gebruik van dit vervoer in het gebied Vechtdal.

Het vervoer is daarnaast zeer geschikt voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Vandaar dat veel gemeenten binnen Overijssel vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) en straks WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) betrokken zijn bij dit vervoer.

Om gebruik te maken van de regiotaxi Vechtdal kan een taxi gereserveerd worden via het reserveringsnummer 0900 – 8412 (€0,10 per minuut).
Provincie:
Tag(s):