vrijdag, 15. december 2006 - 10:05

Asbest aangetroffen tijdens het baggeren

Grou

Vorige week is begonnen met de baggerwerkzaamheden in het Waterfront in Grou. Tijdens het baggerwerk is geconstateerd dat er delen golfplaat zijn aangetroffen.

De delen golfplaat zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de schiphuizen die eertijds aan de Blikpôle hebben gestaan. Na deze constatering van de aannemer heeft de gemeente direct actie ondernomen.

De delen golf-plaat zijn door een extern bureau onderzocht op asbest. Geconstateerd is dat het materiaal inderdaad asbest bevat. In de onderzochte monsters is echter geen asbest aangetroffen dat boven de daarvoor gestelde norm (interventiewaarde) zit. Hierover heeft ook overleg plaatsgevonden met de depothouder (provincie Fryslân).

De conclusie is dat het golfplaatmateriaal geen aparte behandeling behoeft, maar met de rest van de baggerspecie naar Trije Hûs vervoerd kan worden. Daar wordt het materiaal uit de baggerspecie ge-zeefd en apart afgevoerd. Het deel van het Waterfront waar de golfplaatdelen zijn gevonden, is inmid-dels nader onderzocht. De verwachting is dat er verder geen grote hoeveelheden asbesthoudend ma-teriaal zullen worden aangetroffen.
Provincie:
Tag(s):