dinsdag, 11. juli 2006 - 22:13

Asbest gevonden Van Eesterenplein

Almere

In een gedeelte van de groenstrook tussen de sporthal op het Van Eesterenplein en het fietspad dat daar langsloopt, evenwijdig aan de busbaan, is asbest aangetroffen. Het gaat om stukjes asbest die op een plek van ongeveer 5 bij 12 meter verspreid op de grond liggen. De plek waar het asbest is aangetroffen, is inmiddels afgezet met hekken. Dit heeft de gemeente Almere dinsdag bekendgemaakt.

Het gaat om zogenaamde hechtgebonden chrysotiel-asbest. Dit type asbest zit in bouwmaterialen en de asbestvezels komen alleen vrij als het wordt bewerkt. Deze asbestvezels kunnen dus niet vanzelf in de lucht terechtkomen.

Doordat het terrein is afgezet en de stukjes asbest in tact blijven, komen er nu dus geen vezels vrij. Wel is het verstandig rond de plek voorzichtig te zijn. Ouders kunnen bijvoorbeeld hun kinderen erop wijzen niet over de hekken te klimmen.

Vrijdag 24 juli wordt begonnen met het opruimen van het asbest. Omdat het gaat om hechtgebonden asbest, zijn er geen uitgebreide veiligheidsmaatregelen nodig voor de veldwerkers en de omgeving. Verder kijkt de gemeente door middel van een bodemonderzoek of het asbest ook in de grond zit, of dat het alleen aan de oppervlakte ligt.

Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaak maar op dit moment kan de gemeente dus nog geen uitsluitsel geven. Ook is het nog niet duidelijk hoe lang het asbest al op deze plek ligt.
Provincie:
Tag(s):