donderdag, 26. oktober 2006 - 9:39

Asbestverdacht bedrijfsterrein afgezet

Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft het terrein van de voormalige pluimveeslachterij aan de Burloseweg bij Kotten afgezet, omdat er asbestverdacht materiaal is aangetroffen. Daarnaast liggen er op het terrein enkele niet afgeschermde putten die gevaar op kunnen leveren.

De eigenaar wordt aangespoord om op korte termijn het pand te slopen of in ieder geval het aanwezige asbest te saneren.

Door leegstand en vernieling is de voormalige pluimvee-slachterij erg vervallen. Met name de asbestverdachte materialen en de open putten leveren gevaar op. Eerder ondernomen acties om het gevaar te beperken hebben tot nu toe nog niet het gewenste effect gehad, waardoor afzetting noodzakelijk is.

In het kader van een landelijke handhavingsactie voor vervallen industrieterreinen, heeft de inspectiedienst van het ministerie van VROM heeft inmiddels ook aandacht voor het terrein.
Provincie:
Tag(s):