dinsdag, 24. oktober 2006 - 20:40

Assen in de race voor prijs burgerparticipatie

Assen

Assen is een voorbeeld in de manier waarop de gemeente haar burgers betrekt bij bouwplannen. De gemeente is daarom door het ministerie van VROM genomineerd voor de zogeheten burgerparticipatieprijs. Het ministerie van VROM looft deze prijs uit aan de gemeente die het meest voorop loopt bij het vroegtijdig betrekken van burgers bij deze plannen.

Behalve Assen zijn nog twaalf gemeenten genomineerd. Assen heeft met name indruk gemaakt door de manier waarop de gemeente de burgers heeft betrokken bij de bouwkundige invulling van het oude Coveco-terrein. Ver voor de bouw van de daar verrezen wijk Het Palet heeft de gemeente al contact gezocht met direct omwonenden. Dat resulteerde onder meer in een actieve klankbordgroep.

In de week van 13 november maakt het ministerie van VROM de winnaar bekend. De hoofdprijs is € 10.000,- te besteden aan het versterken van de burgerparticipatie.
Provincie:
Tag(s):