maandag, 2. oktober 2006 - 20:54

Assen krijgt geld om meer jongeren te laten sporten

Assen

De Asser wijken Marsdijk, Pittelo en Baggelhuizen krijgen de komende vier jaar in totaal
€ 600.000 van het rijk. Het ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (VWS) heeft de subsidieaanvraag in het kader van het BOS-project goedgekeurd. BOS staat voor Buurt, Onderwijs en Sport. Doel van het project is om meer jongeren aan het sporten te krijgen. Daarnaast staat de sociale functie van sport voor de wijken centraal.

Bij de BOS-projecten spelen sportactiviteiten een belangrijke rol. Daarnaast is er ook aandacht voor gezondheidsonderwijs en buurtactiviteiten. In Pittelo en Baggelhuizen draait het merendeel om de organisatie van de Brede School en in Marsdijk is het plan gebaseerd op een initiatief van de sportverenigingen.

Op basisscholen doen vakleerkrachten activiteiten met leerlingen tussen de 4 en 12 jaar. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar in samenwerking met de sportbuurtwerkers van de gemeente Assen, zoals pleintjesvoetbal. Hierbij speelt naast beweging de sociale functie van sport een belangrijke rol.

Marsdijk, Pittelo en Baggelhuizen krijgen € 50.000 per wijk per jaar gedurende vier jaar. Het is de bedoeling dat succesvolle projecten na vier jaar geheel door de gemeente en de provincie worden gefinancierd. De start van de projecten is 1 januari 2007. Eerder dit jaar kregen Assen-Oost, Peelo en Kloosterveen BOS-subsidie van het ministerie van VWS.
Provincie:
Tag(s):