vrijdag, 8. september 2006 - 16:12

Asser stadswachten mogen nu ook bekeuren

Assen

In Assen zijn vrijdagmiddag de eerste twee stadswachten beëdigd tot Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). Dat betekent dat zij vanaf nu bevoegd zijn tot het uitschrijven van bekeuringen voor overtreding van de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook zijn zij gemachtigd op te treden tegen parkeerovertredingen.

Stadswachten hebben als taak om te surveilleren in de binnenstad en burgers aan te spreken om ongewenst gedrag te corrigeren. Met de uitbreiding van hun bevoegdheden kunnen zij bijvoorbeeld optreden tegen wildplassen of geluidsoverlast.

Ook kunnen zij nu een bon uitschrijven tegen eigenaren van honden die hun uitwerpselen achterlaten waar dat niet mag of tegen iemand die rommel op straat gooit.

De betrokken verbalisanten zullen hun aandacht allereerst speciaal gaan richten op het fietsen in het voetgangersgebied.

De gemeente Assen heeft zes stadswachten in dienst. Vier van hen zullen binnenkort aan hun opleiding tot BOA beginnen.
Provincie:
Tag(s):