woensdag, 6. september 2006 - 9:09

Autovakman waarschuwt voor APK-plannen kabinet

Amsterdam

Met de verkiezingen in aantocht, waarschuwt Stichting Autovakman de kiezers op TV voor de APK-plannen van de overheid. Als deze namelijk doorgang vinden, dan worden auto's van vier jaar en ouder niet meer elk jaar gekeurd. Dit heeft ernstige gevolgen voor onder meer de verkeersveiligheid, het milieu en de portemonnee.

Via indringende TV-spotjes die vanaf begin september geregeld op de TV worden uitgezonden, wordt de kiezer hier op gewezen aan de hand van een fictieve blik in de toekomst. Naast deze spotjes worden landelijke advertenties ingezet rond de verkiezingen.

Adriaan Roggeveen, voorzitter Stichting Autovakman, is er duidelijk over: 'Als de overheid haar zin krijgt, zijn er in 2008 jaarlijks meer verkeersongevallen, ernstig gewonden,
extra verkeersdoden en een stijging aan maatschappelijke schade. Ook voor de portemonnee van de automobilist zijn de voornemens voor verandering van de APK slecht.

Vergelijk het met het jaarlijkse bezoek aan de tandarts. Als dat wordt uitgesteld, is de kans groot dat er in plaats van alleen een gaatje vullen een kroon geplaatst moet worden. Een hogere rekening is het gevolg. Dit had wellicht voorkomen kunnen worden als de patiënt z'n jaarlijkse gebitscontrole had laten uitvoeren. De voorgenomen APK wijziging is ook slecht
voor het milieu. De luchtvervuiling neemt daardoor toe. Volgens Veilig Verkeer Nederland zal er jaarlijks een toename van 2% koolmonoxide en 0,6% koolwaterstof zijn. Door een
verhoogde roetuitstoot van auto's zal ook het percentage stikstofoxide met 0,2% stijgen. Dat lijkt me nou niet echt de bedoeling. Wij willen voorkomen dat de APK-plannen door de
overheid worden neergezet alsof deze in het belang zouden zijn van de automobilist. Dat is het namelijk pertinent niet.'
Categorie:
Tag(s):