woensdag, 13. september 2006 - 8:22

AWACS-website online

Onderbanken

Sinds dinsdagmiddag is de website www.awacsinlimburg.nl online. De website geeft informatie over AWACS in Limburg.De website is een initiatief van de Provincie Limburg, de gemeente Onderbanken en de ministeries van VROM en Defensie en volgt uit de afspraken die zijn gemaakt tussen het Rijk, de Provincie en de gemeente Onderbanken.

De website heeft als doel bewoners in de omgeving van de AWACS-basis te informeren over recente ontwikkelingen.

In het gemeentehuis van Onderbanken hebben burgemeester Clermonts, wethouder Ubachs en gedeputeerde Kersten gezamenlijk de website geopend. Gedeputeerde Kersten: “De Provincie Limburg komt hiermee haar afspraak na om een laagdrempelige voorziening ten behoeve van communicatie over AWACS te creëren.� De website heeft ook een portaalfunctie voor informatie van de ministeries van VROM en Defensie, de GGD en andere organisaties die betrokken zijn bij AWACS.
Provincie:
Tag(s):