woensdag, 13. december 2006 - 0:38

'Axelaars terug naar school'

Axel

Tijdens de Kerstmarkt in Axel, staan de deuren van Streekmuseum “Het Land van Axel� weer open. De tentoonstelling ‘Axelaars terug naar school’ is op veler verzoek opnieuw voor één dag te zien. De expositie bestaat uit ruim honderd schoolfoto’s vanaf begin 1900 tot de jaren ‘90

Het zijn voornamelijk groepsfoto’s en betreft alle scholen in Axel en Spui. Dus de kleuter- of fröbelscholen, lagere scholen maar ook de MULO en huishoudschool zijn niet vergeten.

We zien de leerlingen per klas voor de school maar ook tijdens de les in de schoolbanken.Alle foto’s zijn vergroot op A4 formaat, ingelijst en overzichtelijk opgesteld.De meeste namen zijn bekend en op lijsten bijgevoegd. Velen zullen dan ook zichzelf en/of hun voorouders of kinderen herkennen.

Aan deze bijzondere tentoonstelling hebben vele Axelaars hun steentje bijgedragen door hun foto’s in bruikleen af te geven en de namen op te sporen.

Het museum is geopend op donderdag 14 december a.s. van 14.00 tot circa 22.00 uur.
Provincie:
Tag(s):