zaterdag, 11. februari 2006 - 10:25

Badmeester krijgt geen astma door chloorlucht

Groningen

Werknemers in zwembaden hebben meer dan gemiddeld last van longen en luchtwegen, maar het is niet zo dat zwembadlucht astma veroorzaakt. Dat staat in een onafhankelijk onderzoek dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het onderzoek is, in opdracht van het ministerie, verricht door instituut IRAS van de Universiteit Utrecht.

'Het onderzoek kan de onrust wegnemen bij mensen die zich zorgen maken over het optreden van beroepsastma door het werken bij zwembaden', schrijft Van Hoof in een brief aan de Tweede Kamer. 'Op basis van de informatie uit het onderzoek mag worden aangenomen dat een dergelijk verband niet bestaat.'

Badmeesters en andere werknemers in binnenbaden hebben vaker dan de rest van Nederland klachten over kortademigheid en aanvallen van astma. Boosdoeners zijn de chloramines, die in de lucht komen als zwemmers zich bewegen in water waarin het desinfectiemiddel chloor zit. De onderzoekers noemen het niet waarschijnlijk dat deze chloramines beroepsastma veroorzaken, maar veronderstellen wel dat ze al bestaande allergie en astma verergeren.

De concentratie van chloramines in de lucht hangt onder meer af van de concentratie chloor in het water, de temperatuur en de ventilatie in het zwembad. Werkgevers en werknemers hebben vooraf al besloten om aan de hand van de onderzoeksresultaten te overleggen over mogelijke maatregelen om de arbeidsomstandigheden in de zwembaden te verbeteren. Staatssecretaris Van Hoof schrijft dat hij deze inzet ondersteunt. 'Ik ga ervan uit dat de sociale partners in de branche de noodzaak en mogelijkheden voor verdere actie serieus zullen bespreken.'

Van Hoof laat de Tweede Kamer weten dat staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer onderzoek zal laten doen naar de stand van de techniek voor het reinigen van zwemwater. Daarbij zal ook worden gekeken naar alternatieven voor het gebruik van chloor. Van Geel gaat verder na wat Nederland kan doen met buitenlands onderzoek naar het mogelijk ontstaan van astma bij kinderen die veel in het zwembad komen.
Provincie:
Tag(s):