vrijdag, 3. februari 2006 - 11:48

Baggerdepot Amersfoort van de baan

Amersfoort

Amersfoort heeft nu de kans om de mogelijke aanleg van baggerdepots ten noorden van de stad, naast Vathorst, te voorkomen. Het college heeft overeenstemming in de onderhandelingen met de firma Smink bereikt over de wijze waarop de aanleg van baggerdepots kan worden afgewenteld.

Dit resultaat staat voor dinsdag 7 februari op de agenda van de gemeenteraad, ter voorbereiding van een raadsbesluit. Als de raad met het onderhandelingsresultaat instemt, hoeven de contracten met Smink, die eind jaren ’90 zijn gesloten, niet meer worden nageleefd. In die contracten stelde de gemeente dat ze zou meewerken aan de aanleg van baggerdepots.

Het deze week bereikte onderhandelingsresultaat betreft een bedrag van 17,8 miljoen euro en de aankoop van in totaal ruim 23 hectare grond. Met de aankoop van de grond krijgt de gemeente de regie in handen over de mogelijke ontwikkelingen in dat gebied. Van de 17,8 miljoen euro is in totaal 13,2 miljoen euro berekend als afkoopsom voor de ontwikkelingsrechten van de firma Smink. In de onderhandelingen is tevens een oplossing gevonden voor de benodigde opslag van 1,6 miljoen kubieke meter bagger op de bestaande afvalstort in Vathorst.
Provincie:
Tag(s):