woensdag, 16. augustus 2006 - 11:30

Baggeren en munitie ruimen in inundatiekanaal

Tull en 't Waal

Maandag 21 augustus starten de werkzaamheden rondom het inundatiekanaal in Tull en ’t Waal. Dan wordt begonnen met de aanleg van het eerste baggerdepot Blokhoven Zuid, ten noorden van Fort Honswijk. Aansluitend start het uitbaggeren van het kanaal en het ruimen van de munitie. Naar verwachting is het werk rond eind februari 2007 klaar.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat baggeren in het inundatiekanaal, omdat het kanaal helemaal is dichtgeslibd. De afwatering is nu onvoldoende. Uit onderzoek blijkt tevens, dat er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het kanaal kunnen liggen.

Met name de grachten van de forten "Werk aan de Snel" en "Werk aan de Korte Uitweg" en het gedeelte van het kanaal bij het fort "Werk aan de Snel" zijn verdacht op de aanwezigheid van munitie. Het zeer gespecialiseerde en ervaren bedrijf Reas Euro gaat de de munitie opruimen. Deze werkzaamheden worden onder uitgebreide veiligheidsmaatregelen uitgevoerd, zodat de veiligheid van omwonenden gewaarborgd is.
Provincie:
Tag(s):