maandag, 18. september 2006 - 18:09

Baggeren Helperdiep na drie jaar hervat

Groningen

Het waterschap is vanmorgen begonnen met het uitbaggeren van het Helperdiepje. De werkzaamheden maken deel uit van het project Waterbodemsanering Stadswateren Groningen. Het een aantal jaren durende project moet er voor zorgen dat alle grotere oppervlaktewateren in de stad worden ontdaan van (verontreinigd) baggerslib, waarbij tevens de wateren weer op diepte worden gebracht.

In 2003 was er al een aanvang gemaakt met het uitbaggeren van het Helperdiep, toen er oude explosieven tussen het slib werden gevonden. Het ging daarbij om lichte minutie als kogels en handgranaten. Deze leveren bij het baggeren nauwelijks enig risico op. Om toch maar ieder risico uit te sluiten werden de baggerwerkzaamheden gestaakt.
Inmiddels heeft de gemeente een speciale aanpak laten opstellen door een erkend bureau. Een onafhankelijke ervaringsdeskundige op dit gebied heeft deze aanpak veilig verklaard.

Dat betekende dat het baggerwerk weer verder kan, en naar verwachting zullen de werkzaamheden nog dit jaar worden afgerond.

Het slib wordt in gesloten vrachtwagens getransporteerd naar het gemeentelijke slibdepot Driebond. Baggerschepen varen het vandaar naar het depot IJsseloog bij Kampen.

In totaal gaat het om ongeveer 28.000m3 slib.
Het Helperdiep wordt in het midden weer 2,5 m diep, nadat er een laag van gemiddeld 1.20 m slib is verwijderd.
Provincie:
Tag(s):