vrijdag, 20. januari 2006 - 8:23

Baggeren Middelburgse wateren gestart

Gemeente Middelburg en waterschap Zeeuwse Eilanden zijn vandaag gestart met het baggeren van enkele Middelburgse wateren. Het werk begon bij de Oliemolensprink in de Magistraatwijk en de Griffioenvijvers langs de Berkenlaan, Park de Griffioen, Europalaan en Laan der Verenigde Naties.

Daarna wordt er gebaggerd in de Domburgse Watergang, Noordvest, Sint Laurense Watergang en de watergangen tussen de weilanden langs de Koninginnelaan en het Griffioen-pad. Het is de bedoeling dat de totale klus in april klaar is.

Afhankelijk van de situatie werkt de aannemer vanaf de oever of een ponton. De aannemer zet onder andere een graafmachine en een zuigboot in.

De Middelburgse stadswateren zijn deels voor het laatst gebaggerd in de jaren ’80 en ’90. Er ligt nu veel slib op de bodem. Het water is troebel en op veel plaatsen ondiep. Omwonenden hebben van de gemeente een brief en folder ontvangen. In die folder wordt beschreven wat baggeren is en welke middelen de aannemer daarvoor gebruikt.

De baggerwerkzaamheden komen voort uit het stedelijk waterplan dat de gemeente en waterschap samen hebben gemaakt. In dat plan staan afspraken over het beheer en onderhoud van het Middelburgse water. Naast het baggeren, hoort daar ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het beheer van de visstand bij.
Provincie:
Tag(s):