dinsdag, 18. juli 2006 - 11:19

Baggerwerkzaamheden Kampen gereed

Kampen

Kampen en IJsselmuiden hebben weer schone watergangen van voldoende diepte en breedte. Het Waterschap Groot Salland heeft onlangs de baggerwerkzaamheden in het stedelijk gebied van de gemeente Kampen afgerond. In totaal is circa 22.000 kuub slib verwijderd. Het hele project heeft zo'n € 750.000,- gekost.

Tijdens de baggerklus werkten het waterschap en de gemeente Kampen nauw samen. Bijzonder was de keuze om gebruik te maken van zogeheten 'Geotubes'. Dat zijn langgerekte 'worsten', gemaakt van stevig doorlatend textieldoek, waar de baggerspecie rechtstreeks ingepompt wordt. Het waterschap en de gemeente besloten tot de inzet van Geotubes, omdat op sommige plekken de oevers waren afgekalfd en de beschoeiingen in slechte staat verkeerden.

Van deze werkwijze hadden beide partijen voordeel. Met het slib in de Geotubes zijn de afgekalfde oevers hersteld in natuurvriendelijke oevers, een voordeel voor de gemeente, terwijl het waterschap het slib ter plekke kon verwerken en niet hoefde af te voeren. Naast de inzet van Geotubes werden ook andere verwerkingsmethoden toegepast. Zo is een klein gedeelte van het slib op de kant verwerkt en is met een ander deel van het slib een landbouwperceel tussen de Maten en de N 50 opgehoogd en verbeterd. Daarnaast is een deel van het slib afgevoerd naar de verwerkingslocatie Zuiderzeehaven waar het na bewerking wordt gebruikt voor het ophogen van het toekomstige industrieterrein.
Na de baggerwerkzaamheden zijn de watergangen weer ruim één meter diep.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van de 'subbiedregeling'. Dat is een rijksstimuleringsregeling om (lagere) overheden aan te moedigen om bagger in het stedelijke gebied te verwijderen. Dit om het onderhoud daarvan te vereenvoudigen. Ook vanuit ecologisch oogpunt is het wenselijk dat er geen dikke sliblaag in de wateren aanwezig is. In en langs watergangen leven veel planten en dieren. Met het baggeren worden ook hun leefomstandigheden verbeterd, de waterbodem en het water schoner en krijgen de oevers een natuurlijker aanzien.
Provincie:
Tag(s):