dinsdag, 12. september 2006 - 12:27

Baggerwerkzaamheden vaarwegen Akkrum van start

Akkrum

Vanaf maandag 11 september baggert de provincie Fryslân in de vaarwegen in en rondom Akkrum. Het betreft het tweede baggerwerk in het kader van het Friese Meren Project. De bagger wordt afgevoerd naar de voormalige zandwinput “Wijde Ee� bij Burgum. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio november afgerond.

Nadat eerder dit jaar de vaarweg van Sneek naar het Tsjûkemar is aangepakt, is het nu de beurt aan een aantal vaarwegen in en rondom Akkrum. Het betreft de Meinesleat, de omgelegde Boarn, de Sylroede en het Burstumer Rak. In totaal wordt ca. 24.000 m3 baggerslib verwijderd.

De baggerwerkzaamheden maken deel uit van het Friese Meren Project. Hiermee wil de provincie Fryslân de recreatie in Fryslân een flinke stimulans geven. Een onderdeel van dit prestigieuze plan is het wegwerken van achterstallig onderhoud en het opwaarderen van een aantal vaarwegen. Daarbij hoort ook het verdiepen en waar mogelijk en gewenst verruimen van de vaargeul voor grotere schepen.

In totaal wordt in het Friese Meren Project 85 kilometer provinciale vaarwegen gebaggerd. Met deze werkzaamheden is 7,2 miljoen euro gemoeid. In 2008 moeten de baggerwerkzaamheden afgerond zijn. Behalve het baggeren wordt in het Friese Meren Project onder andere nog gewerkt aan een verbetering van de recreatiemogelijkheden en de aanlegplaatsen.
Provincie:
Tag(s):