vrijdag, 29. september 2006 - 11:15

Balkenende bezoekt het Groene Hart

Den Haag

Minister-president Balkenende bezoekt op dinsdag 3 oktober a.s. het Groene Hart. Dit werkbezoek staat in het teken van de grote opgaven waarmee het Groene Hart de komende jaren te maken krijgt. Een van die uitdagingen is het vinden van een nieuw evenwicht tussen rendabel boeren, behoud van het unieke veenweidelandschap en nieuwe functies zoals
recreatie.

Minister-president Balkenende bezoekt het gemaal Winkel, de polder Groot Mijdrecht, de Demmericker Polder en sluit af met een bezoek aan een biologische melkveehouderij in Kamerik.
Provincie:
Tag(s):