zondag, 25. juni 2006 - 12:56

'Balkenende op de bres voor homorechten'

Den Haag

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, Jonge Democraten & Dwars hebben een open brief aan minister-president Balkenende gestuurd. De brief waarin zij aangeven dat de liberale en progressieve politieke jongerenorganisaties zich ernstig zorgen maken om de burgerrechten van homoseksuelen in de Oost-Europese landen, is mede ondertekend door Eske van Egerschot (VVD), Sophie in 't Veld (D66) en Femke Halsema (GroenLinks).

'Verontrustende beelden uit Moskou lieten onlangs zien hoe niet alleen neonazi's en orthodoxe christenen, maar ook politieagenten uit naam van de burgemeester met geweld optraden tegen een vreedzame betoging van homoseksuelen en sympathisanten', aldus een citaat uit de brief.

'Zelfs internationale gasten uit het Duitse en Europees Parlement moesten het ontgelden. Behalve in Rusland deinsde ook in Moldavië de overheid er niet voor terug demonstraties voor gelijke rechten te verbieden. Op de Balkan wordt het beeld van homoseksualiteit als ziekte of afwijking door de media bevestigd. Verbaal en fysiek geweld jegens homo's is er aan de orde van de dag'.

'Homohaat en racisme zijn zelfs debet aan het vertrek van de Nederlandse ambassadeur uit Estland. Een recente grondwetswijziging in Letland heeft het homohuwelijk definitief in de ban gedaan en Litouwen dreigt onder aanvoering van conservatieve politici te volgen'.

'Wij hebben u gemist, meneer de minister-president. De Belgische liberale minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht gaf deze week te kennen niet bang te zijn om zijn Poolse collegae terecht te wijzen als zij zich niet houden aan de Europese non-discriminatieregels. Tot onze grote verbazing verdedigde uw eigen CDA-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot in ons eigen parlement juist het recht van de Oost-Europese landen op de waarden en normen die ten grondslag liggen aan gewelddadigheden jegens homo's'.

'In tegenstelling tot zijn mening functioneren de nationale rechtsstelsels van die landen helemaal niet afdoende om de burgerrechten van homoseksuelen te beschermen. Het Europees Parlement nam deze week niet voor niets een resolutie aan die homofobie veroordeelt en expliciet opgenomen wil zien in antidiscriminatiewetgeving. Zowel Letland als Polen hebben de oproep resoluut naast zich neergelegd. De laatste keer dat we u hebben gehoord, was toen u in Indonesië uw parttime-premierschap uitoefende'.

'Toen u door een student werd gevraagd naar het Nederlandse homohuwelijk, liet u het als eerste minister van alle Nederlanders na onze liberale verworvenheden uit te dragen. U koos ervoor uw eigen voorbehoud op onze tolerante samenleving kenbaar te maken. Daarmee schaadde u zo mogelijk nog meer het vertrouwen dat wij als jonge vrijheidslievende burgers in u stellen, dan u de nationale en internationale positie van mensen met een andere geaardheid dan de uwe ondermijnde'.

'U koos ervoor de voortrekkersrol die uw kabinet op het gebied van homo-emancipatie pretendeert te spelen ook sindsdien niet waar te maken. De laconieke reactie van de regering op het vertrek van de Nederlandse ambassadeur uit Estland en uw stilzwijgen rond het zichtbaar zorgwekkende peil van de tolerantie in Oost-Europa zijn de volgende miskleun'.

De jongeren organisatie willen met de brief aan de premier 'het bewijs dat hij het premierschap waardig is en het buitenland bewijst dat hij het lef heeft om zich hard te maken voor alles waar Nederland in de wereld voor staat'. 'Het is tijd om uit de kast te komen en op de bres te springen voor gelijkwaardigheid van homo's en hetero's in Oost-Europa', aldus de jongeren organisatie.
Provincie:
Tag(s):