woensdag, 19. april 2006 - 14:58

Balkenende start debat op barneveld.nl

Barneveld

Minister-president Balkenende start het debat op de website barneveld.nl. Dit gebeurt in het kader van de waarden- en normendebatten die de komende maanden in de verschillende kernen en wijken van de Gemeente Barneveld georganiseerd worden. De minister-president onderschrijft hiermee het belang van de discussie die over dit onderwerp gevoerd zal worden.

Minister-president Balkenende laat op de website weten het erg goed te vinden dat er in de Gemeente Barneveld een aantal waarden- en normendebatten wordt georganiseerd. Want de vraag is niet alleen: 'hoe maken we met elkaar een fijne buurt?' Maar ook 'hoe houden we met elkaar een fijne buurt?'.

Voortdurende aandacht voor waarden en normen en voor omgangsvormen is in de ogen van de minister-president van belang, omdat het geluk van mensen niet alleen afhangt van hun financiële positie en persoonlijke vrijheden. 'Een prettige omgang met andere mensen, iets voor elkaar over hebben, oog hebben voor de mensen om je heen: die kwaliteiten geven het leven pas echt betekenis.'

In de Gemeente Barneveld wordt een aantal debatten georganiseerd. Het eerste debat wordt voor bewoners van Norschoten/De Vaarst op 26 april georganiseerd. De vraag 'hoe houden we met elkaar een fijne buurt?' wordt ook tijdens de debatavond aan bewoners van Norschoten/De Vaarst gesteld.

26 april wordt deze eerste debatavond in het Johannes Fontanus College gehouden. Bewoners en geïnteresseerden zijn om 20.00 uur van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Op de website barneveld.nl is voor de waarden- en normendebatten een speciale hoek ingericht. Een onderdeel daarvan is het discussieforum. Op het forum worden bezoekers uitgenodigd om op de bijdrage van minister-president Balkenende te reageren.

Ook kunnen de bezoekers zelf een stelling plaatsen en op andere berichten een discussie openen. Het is voor het eerst dat er op de website van de Gemeente Barneveld een forum wordt opgericht.

De discussie op internet maakt onderdeel uit van de debatten die in de verschillende kernen en wijken georganiseerd worden. De gemeenteraad heeft daartoe het initiatief genomen. Zij willen graag in gesprek met bewoners komen om te kijken waar de knelpunten in hun woonbuurt liggen.

Ook wil zij bespreken hoe de knelpunten aangepakt kunnen worden en samen met de bewoners bepalen wie dat zou kunnen oppakken.
Provincie:
Tag(s):