maandag, 18. september 2006 - 12:33

Balkenende vervangt gloeilamp door spaarlamp

Den Haag

Minister-president Balkenende vervangt vandaag in het torentje in Denhaag, de gloeilampen door spaarlampen. Zijn Britse ambtsgenoot Blair deed dit al eerder in zijn ambtswoning in het Londense Downing Street 10.

Met het indraaien van spaarlampen ondersteunt de premier de nieuwe klimaatcampagne van Greenpeace. De milieuorganisatie roept Nederlanders op in totaal 1 miljoen extra spaarlampen in te draaien voor het begin van de lente. Greenpeace wil met deze campagne laten zien hoe mensen zelf een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem.

Tijdens het indraaien van de spaarlamp maakt Greenpeace een foto van premier Balkenende. Deze komt op een website te staan met andere foto's van bekende Nederlanders, zoals Antonie Kamerling, Sophie Hilbrand en Dyanne Beekman. Samen met vele onbekende Nederlanders geven zij er aan hoeveel spaarlampen ze hebben aangeschaft. "Als Nederlanders massaal overstappen van de gloeilamp op de spaarlamp bespaart dat veel energie", aldus Liesbeth van Tongeren, algemeen directeur van Greenpeace Nederland. "En het levert nog geld op ook."

Gloeilampen verbruiken veel stroom. Om deze stroom op te wekken worden fossiele brandstoffen, zoals kolen en gas verbrand. Hierbij komt CO2 vrij, een van de gevaarlijkste broeikasgassen. Met 1 miljoen spaarlampen kunnen we het elektriciteitsverbruik van een stad als Den Helder besparen, én de bijbehorende CO2-uitstoot. Door 10 spaarlampen in te draaien bespaart een huishouden bovendien gemiddeld 79,- euro per jaar. En dat voor een goede kwaliteit spaarlamp 6 jaar lang. Op dit moment zijn van de gemiddeld 31 lampen in Nederlandse huishoudens er nog maar 4 een spaarlamp. Er valt dus veel winst te behalen.

Onlangs presenteerde Greenpeace een studie die aantoont dat een schone energievoorziening in 2050 al mogelijk is. Zónder kolen- en kerncentrales. Nederland kan de uitstoot van CO2 met 80% verminderen. Volgens het Duitse Lucht- en Ruimtevaart Instituut, de maker van het rapport, is het daarvoor noodzakelijk dat we slimmer met energie omgaan. Een ambitieuzer overheidsbeleid op energie is nodig, maar mensen kunnen zélf thuis ook simpele maatregelen nemen die veel besparing opleveren.

Door energieverspillende gloeilampen zo snel mogelijk te vervangen door moderne spaarlampen gaan we klimaatverandering tegen. Liesbeth van Tongeren: "Nederlanders zullen Greenpeace de komende tijd op de meest verrassende plekken op zien duiken met de spaarlamp. Want werken aan het klimaatprobleem kun je overal."
Provincie:
Tag(s):