dinsdag, 12. december 2006 - 8:52

Bamboo World mag twee vaste kassen bouwen

Winterswijk

Bamboo World aan de Steengroeveweg mag twee vaste kassen bouwen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de intentie uitgesproken om het startende bedrijf dat bamboe kweekt, een bouwvergunning te verlenen.

In oktober weigerde het college nog een bouwvergunning. Het ging toen om een aanvraag voor twee tunnelkassen en één vaste kas. Tunnelkassen passen niet in de omgeving. Vaste kassen wel.

De bestemming is op dit moment agrarisch, maar zonder dat er een bouwperceel is opgenomen. De aanvraag voor de bouwvergunning kan echter worden verleend op basis van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit onderdeel in de wet zegt dat vrijstelling kan worden verleend in bepaalde gevallen.

In het geval van Bamboo World mag de gemeente vrijstelling verlenen voor een bouwplan dat past in het Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied t.b.v. de vestiging van de bamboekwekerij ‘Bamboo World’.

Dit ontwerpbestemmingsplan is aan de inspectie VROM en provincie Gelderland toegestuurd. Beiden gaven hun instemming. Dat betekent dat de gemeente vrijstelling kan verlenen voor de bouw van de twee kassen.

Het bouwplan komt voor zes weken ter inzage te liggen. Vanaf woensdag 13 december kan iedereen een zienswijze geven.
Provincie:
Tag(s):