dinsdag, 19. december 2006 - 14:23

Barendrecht gaat uitvoering VROM-taken verbeteren

Barendrecht

De gemeente Barendrecht gaat de uitvoering van haar taken op het gebied van bouwen, ruimte en milieu verder verbeteren. Dit naar aanleiding van een onderzoek dat de VROM-Inspectie in maart 2006 heeft uitgevoerd. De gemeente onderschrijft de uitkomsten van het onderzoek en heeft reeds een plan van aanpak opgesteld voor de verbeteracties.

Ten opzichte van de vorige inspectieonderzoeken in 2001 en 2002 is sprake van een verbetering. Naast positieve bevindingen zijn echter ook zaken geconstateerd die verdere verbetering behoeven. Een deel van de bestemmingsplannen is bijvoorbeeld verouderd en moet worden geactualiseerd. Verder is bij de verlening van de gebruiksvergunningen (brandveiligheid) een grote achterstand ontstaan. En de controle van reeds verleende gebruiksvergunningen vindt slechts beperkt plaats. Ook vindt het toezicht op illegale activiteiten, zoals bouwen zonder vergunning, nog niet periodiek plaats.
Provincie:
Tag(s):