woensdag, 8. februari 2006 - 13:56

Bedreigingen en intimidatie op de werkvloer

Zwolle

Vrijdag 10 februari gaat in Zwolle het project ‘Bedreigingen en intimidatie op de werkvloer’ officieel van start. Na een eerste oproep van burgemeester Henk Jan Meijer hebben ruim 30 Zwolse instellingen op het gebied van zorg, welzijn, wonen en onderwijs zich aangesloten bij het project. Hiermee vertegenwoordigt het project al bij de start zo´n 5000 werknemers.

De Politie regio IJsselland en de gemeente Zwolle ontvangen steeds meer signalen over bedreiging en intimidatie van medewerkers door bijvoorbeeld klanten, leerlingen, ouders of patiënten. Onder leiding van de burgemeester heeft in 2005 een tweetal rondetafelgesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers vanuit het middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs, zorg en welzijn en woningcorporaties.

Het project ´Bedreiging en intimidatie op de werkplek’ is een van de concrete uitwerkingen van deze gesprekken. Het gezamenlijk optreden van Zwolse instellingen, gemeente, politie en Openbaar Ministerie moet duidelijk maken dat bedreiging en intimidatie van medewerkers niet wordt geaccepteerd.

De heer Aleid Wolfsen is bereid gevonden om tijdens de eerste bijeenkomst een inleiding te houden over het belang van dit project. Wolfsen is Tweede Kamerlid en woordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de PvdA op het gebied van onder meer strafrecht, slachtofferhulp en huiselijk geweld.

Pieter Jaap Aalbersberg, korpschef van de Politie regio IJsselland, vertelt hoe binnen de politie met bedreiging op de werkplek wordt omgegaan en welke meldingsprocedure wordt gehanteerd voor slachtoffers van bedreiging en intimidatie tijdens het werk.

Daarnaast zal burgemeester Henk Jan Meijer toelichten hoe het project de komende jaren invulling zal krijgen.
Ook de internetsite www.veiligwerkeninzwolle.nl wordt tijdens de eerste bijeenkomst officieel geopend.
Provincie:
Tag(s):