dinsdag, 27. juni 2006 - 10:22

Bedrijven letten op hun afval

Oldenzaal

Bij geen enkel bedrijf in Oldenzaal is tijdens de actie Snuffel gevaarlijk afval aangetroffen. Afvalcontainers van in totaal tien verschillende bedrijven werden deze maand onverwacht gecontroleerd. De gemeente Oldenzaal is dan ook zeer tevreden met dit resultaat.

Met de actie Snuffel worden bedrijven steekproefsgewijs gecontroleerd of zij zowel hun gevaarlijke als hun ongevaarlijke afval voldoende gescheiden aanbieden. Wanneer zij dat diet of nauwelijks doen, bestaat de kans dat gevaarlijk afval in het milieu terechtkomt. Door middel van deze controle worden bedrijven gestimuleerd hun afval op de juiste wijze aan te bieden. De gemeente voert deze controles uit in samenwerking met de politie regio Twente.

Bij het aanbieden van de afvalcontainer vergrendelen en labelen de controleurs de container en nemen deze mee voor onderzoek. Op een speciale locatie word de container door een onderzoeksteam daadwerkelijk 'besnuffeld'.

‘Snuffel’ is één van de projecten die is voortgevloeid uit de overeenkomst ‘Samenwerking milieuhandhaving Overijssel’. Deze dateert van 22 juni 1999. Hierin hebben alle Overijsselse gemeenten, de provincie, de waterschappen, de politie, het Openbaar Ministerie en de rijksinspecties afspraken gemaakt om de samenwerking met betrekking tot het handhaven van milieuregels te verbeteren. De gemeente Oldenzaal probeert dit project jaarlijks terug te laten keren.

Ook in 2005 bleek, dat de Oldenzaalse bedrijven zich keurig aan de regels hielden. Toen leverde het project slechts een verdwaalde spuitbus en wat jachtafval op.
Provincie:
Tag(s):