donderdag, 12. oktober 2006 - 22:44

Bedrijventerrein Beekbergen onnodig en ongewenst

Apeldoorn

Aanleg van bedrijventerrein Beekbergen is onnodig en ongewenst. De gemeente Apeldoorn moet veel meer werk maken van het vernieuwen en beter gebruiken van bestaande bedrijventerreinen.Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van STOGO onderzoek+advies in opdracht van Milieudefensie en de Gelderse Milieufederatie.

Volgens de gemeente Apeldoorn en het regionale samenwerkingsverband Stedendriehoek is er tot 2030 in de regio behoefte aan 575 hectare nieuw bedrijventerreinen. Onderzoeksbureau STOGO heeft echter becijferd dat er
tot 2020 volstaan kan worden met maximaal 200 hectare, bijna tweederde minder! Na 2020 neemt de behoefte aan bedrijventerreinen zelfs áf, doordat de aan bedrijventerreinen gebonden werkgelegenheid daalt.

´Het onbezonnen aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen moet stoppen´,aldus Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap bij Milieudefensie. ´ Er is straks een overschot aan terreinen waarvoor nodeloos landschap wordt opgeofferd. Dat is pure ruimte- en kapitaalvernietiging.´

Milieudefensie vindt dat gemeente en Stedendriehoek aan de slag moeten met het vernieuwen van bestaande bedrijventerreinen. Dit leidt tot efficiëntere benutting en vermindert de claim op de schaarse ruimte voor nieuwe terreinen. De vraag naar nieuwe bedrijventerreinen is grotendeels op te vangen op bestaande terreinen. Verhaak: ‘Met deze “nieuw voor oud�-strategie is aanleg van het regionaal bedrijventerrein Beekbergen en Biezematen overbodig.’

Volgens STOGO gaan de overheden er ten onrechte van uit dat het ruimtegebruik per werknemer op bedrijventerreinen zal toenemen, evenals de scheiding van wonen en werken. Beide aannames zijn echter in strijd met het beleid van de Stedendriehoek om ruimtegebruik te intensiveren en
oude terreinen te herstructureren.

Ook blijkt dat de vraag van bedrijven van buiten de regio beperkt is. Aanleg van een nieuw bedrijventerrein zal leiden tot een aanzienlijk overschot aan ruimte in Apeldoorn. Gevolg: toename van de leegstand en verpaupering op bestaande bedrijventerreinen.

Het onderzoek ‘Een nieuw beleid voor bedrijventerreinen in de
stedendriehoek’ werd donderdagavond tijdens de Politieke Markt in het stadhuis in Apeldoorn officieel gepresenteerd.
Provincie:
Tag(s):