dinsdag, 21. februari 2006 - 17:18

Bedum wil kosten op Zalm verhalen

Bedum

Het college van b. en w. heeft besloten de kosten, die voortvloeien uit de uitspraken die Minister Zalm van Financiën afgelopen zondag over de onroerende zaak-belastingen deed te verhalen op het Ministerie van Financiën. Het gaat om kosten die het ambtelijk apparaat heeft gemaakt. Die kosten betreffen onder meer de inzet van de afdeling Financiën en de afdeling Voorlichting. De omvang van die kosten is op dit moment nog niet inzichtelijk; verwacht wordt dat daar zeer binnenkort meer duidelijkheid over gaat ontstaan.

Bedum is inmiddels met de gemeenten Veendam en Pekela overeen gekomen om gezamenlijk op te trekken richting Den Haag. Ook die Groninger gemeenten stonden op een lijst van locale overheden, die althans volgens de minister de onroerende zaak- belastingen in 2006 meer zouden hebben verhoogd dan wettelijk is toegestaan.

De minister trok de uitspraken, gedaan in het zondagse tv-programma Binnenhof, een dag later weer in. Bedum zou, volgens minister Zalm, met 61 andere gemeenten de ozb-tarieven voor 2006 met meer dan de wettelijk toegestane twee procent hebben verhoogd. Zalm riep inwoners van die gemeenten in Buitenhof op de ozb niet te betalen. Bij nader inzien bleek de minister zijn uitspraken gebaseerd te hebben op onjuiste cijfers.

Tal van gemeenten hebben verbolgen op Zalms uitspraken gereageerd. Bedums wethouder van Financiën, Peter de Graaf, toonde direct na de uitspraken van de minister al aan dat Bedum zich aan de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken vastgestelde maximale tarieven hield. De kosten die Bedum, in samenwerking met Veendam en Pekela, wil gaan verhalen, hebben betrekking op de ambtelijke inzet die uit de uitspraken voortvloeide. Medewerkers van de afdeling Financiën hebben uren gemaakt om gegevens boven tafel te krijgen. Die afdeling is verder belast met de afwikkeling van vragen die door inwoners over de kwestie zijn gesteld.

Daarnaast komen er mogelijk bezwaarschriften die door Financiën moeten worden beoordeeld. De afdeling Voorlichting heeft uren gestoken in onder meer de perscontacten. Een claim op basis van imagoschade overweegt de gemeente Bedum vooralsnog niet.
Provincie:
Tag(s):