donderdag, 23. februari 2006 - 11:02

Beeld van historisch verleden binnenstad

Breda

Op woensdag 22 februari heeft wethouder André Adank het eerste exemplaar overhandigd van de ‘Inventarisatiekaart bijzondere gebouwen en complexen binnenstad Breda, 1530 – 1870' aan de raadsleden Braat, Snier, Boidin, Schoenmakers en Akinci. Ook de heer W. van der Vis, directeur Stichting Grote Kerk, heeft een exemplaar in ontvangst genomen.

Het laten opstellen van een cultuurhistorische inventarisatie is de eerste stap die de gemeente zet in het proces om uiteindelijk te komen tot een beleidsadvieskaart voor het hele erfgoed van de gemeente Breda. Deze kaart moet een beeld geven van de monumentale, archeologische en cultuurhistorische betekenis en hoe hiermee om te gaan.

De tweede stap, is het bepalen van de waarde van het erfgoed. De waarde van bijvoorbeeld een monument of een archeologisch belangrijk terrein bepaalt uiteindelijk het advies dat wordt gegeven. Het streven is om deze waardekaarten rond de zomer klaar te hebben.

De Inventarisatiekaart geeft een overzicht van alle grote objecten (groter dan een woonhuis), en bijzondere gebouwen die in de periode van 1530 – 1870 in de binnenstad van Breda tot stand zijn gekomen. Bijzonder is, dat voor het eerst duidelijk in kaart is gebracht hoe de oude vesting van de stad Breda is geprojecteerd op het huidige stratenpatroon. De kaart laat duidelijk zien wat de invloed van de Nassaus op de stad is geweest, maar geeft ook een beeld van de vele restanten uit het verleden, die nog in de bodem aanwezig zijn.

Er wordt momenteel ook gewerkt aan de kaart van middeleeuws Breda, tussen circa 1100 (bouw van het eerste kasteel) tot circa 1530. De verwachting is, dat deze kaart omstreeks mei/juni klaar zal zijn.
Provincie:
Tag(s):