donderdag, 22. juni 2006 - 11:23

Begeleiding bij afvallen effectief en goedkoop

De Bilt

De vermindering van overgewicht door begeleiding rondom voeding en bewegen is mogelijk tegen redelijke kosten. Een gewichtsverlies van gemiddeld 5 procent na één jaar kan al bereikt worden voor ongeveer 150 euro per patiënt. Bij een grotere investering is de kans groot dat patiënten ook meer gewicht kwijtraken. Een caloriearm dieet en gedragstherapie lijken het meeste effect te hebben. Dit concludeert het RIVM na een vergelijking van kosten en effecten van 80 vormen van leefstijlbegeleiding binnen de gezondheidszorg.

De onderzochte vormen van begeleiding zijn allen gericht op verbetering van zowel het voedings- als beweeggedrag binnen de gezondheidszorg. De vormen van begeleiding zijn geselecteerd uit de internationale literatuur, maar zijn allen toepasbaar in Nederland. De inzet van gewichtsverlagende medicijnen of chirurgische ingrepen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De kosten, die sterk afhangen van de intensiteit van een begeleidingstraject, zijn voor elk traject op dezelfde manier berekend, zodat deze onderling vergelijkbaar zijn.

Volgens de berekeningen kan al met 150 euro per patiënt een gewichtsverlies van 5 procent na een jaar bereikt worden. Intensievere, en dus duurdere, begeleiding leidt tot meer gewichtsverlies na een jaar. Globaal wordt voor elke extra 100 euro een extra gewichtsverlies bereikt van ongeveer 1 procent na een jaar. Investeringen in intensievere begeleiding boven 1.000 euro lijken echter niet meer te resulteren in meer gewichtsverlies. De geschatte kosten voor 5 procent gewichtsverlies liepen op naar 300 euro à 400 euro wanneer bepaalde typen onderzoeken werden uitgesloten. De geschatte kosten voor 10 procent gewichtsverlies lagen echter consistent rond de 700 euro, ongeacht de selectie naar type onderzoek.

In alle onderzochte begeleidingstrajecten werd aandacht besteed aan voeding en lichaamsbeweging, maar de manier waarop verschilde. Bij de trajecten waarin de patiënten een specifiek caloriearm dieet kregen voorgeschreven (in tegenstelling tot een algemeen dieetadvies) en waarin afvalpogingen ondersteund werden met gedragstherapie, raakten de patiënten gemiddeld meer gewicht kwijt. Dit was onafhankelijk van de kosten van de leefstijlbegeleiding.

De kosten van leefstijlbegeleiding zijn laag en steken gunstig af bij bijvoorbeeld de kosten van gewichtsverminderende medicatie. Verder worden door verbetering van de leefstijl ook ándere positieve gezondheidseffecten bereikt; los van het gewichtsverlies. Het verdient daarom aanbeveling om de mogelijkheden te inventariseren voor een betere organisatie en uitgebreidere implementatie van leefstijlbegeleiding binnen de reguliere gezondheidszorg. Verder onderzoek is nodig naar de effecten op lange termijn, de additionele kosten die hiermee gepaard gaan, effectiviteit bij verschillende doelgroepen en de optimale samenstelling van een begeleidingstraject.
Categorie:
Tag(s):