woensdag, 4. oktober 2006 - 8:41

Begeleidings-commissie ‘Feitenonderzoek politiekorps'

Arnhem

Donderdag 5 oktober wordt in Arnhem de begeleidingscommissie voor het ‘Feitenonderzoek politiekorps Gelderland-Midden’ geïnstalleerd.De commissie wordt geïnstalleerd door de opdrachtgever, dhr. Cornielje, Com-missaris van de Koningin in de provincie Gelderland.

Cornielje is door minister Remkes bevoegd om concreet opdracht te geven voor dit onderzoek en het onderzoek feitelijk aan te sturen. De beheerdriehoek van het regionale politiekorps Gelderland-Midden (korps-beheerder mevr. Krikke, de hoofdofficier van Justitie en de korpschef) had minister Remkes verzocht om dit onderzoek te laten uitvoeren.

De beheerdriehoek deed dit verzoek nadat medio september de onafhankelijke onderzoekscommissie ‘Klachtenafhandeling Gelderland-Midden’ (de ‘commissie-Tragter’) haar rapport ‘Algemene bevindingen m.b.t. het korps Gelderland-Midden’ had gepresenteerd. Deze commissie heeft sinds mei onderzoek gedaan naar (de afhandeling van) vier klachten van (ex-)werknemers van het politiekorps.

Ook heeft die commissie onderzocht of de in de lokale pers en in andere media geuite aantijgingen van al dan niet institutionele discriminatie een kern van waarheid bevatten en of een oriënterend feitenonderzoek naar aanleiding van die vier klachten naar behoren is verlopen.

Bij dat onderzoek is die onderzoekscommissie niet gebleken van een brede cultuur van vreemdelingenhaat of stelselmatige discriminatie op grond van afkomst. Wel heeft die commissie geconstateerd dat sprake lijkt te zijn van wantrouwen, willekeur en intimidatie door leidinggevenden in het politiekorps. Deze aantijgingen zijn niet uitgebreid onderzocht geworden en waren daarom aanleiding om deze nader te laten onderzoeken bij het nu op te starten feitenonderzoek.

De begeleidingscommissie zal, in opdracht van de Commissaris van de Koningin, het onderzoek begeleiden. Het feitelijke onderzoek zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk, extern onderzoeksbureau.

Ten behoeve van het onderzoek zal er een eenvoudig toegankelijk meldpunt komen waar (ex)medewerkers van het politiekorps hun verhaal kwijt kunnen. Anonieme meldingen bij dat meldpunt kunnen niet in behandeling worden genomen, maar wel kan, indien melders daarom verzoeken, bronbe-scherming worden toegezegd en gegarandeerd.
Provincie:
Tag(s):