donderdag, 30. maart 2006 - 19:38

Begraafplaats Wissenkerke krijgt meer ruimte

De begraafplaats van Wissenkerke raakt vol. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om uit te breiden. Op die manier hoeven er geen graven geruimd te worden en kan de begraafplaats ook de komende 23 jaar nog actief als begraafplaats dienen. Er komen zo’n 568 graven bij.

Bij de uitbreiding van de begraafplaats is ook de aanleg van een strooiveld inbegrepen. Ook de as van mensen die kiezen voor crematie kan op deze manier piëteitsvol worden verstrooid.

Het ontwerp van de uitbreiding is gebaseerd op de inspectierichtlijnen, wet op de lijkbezorging 1999. Dit ontwerp is reeds naar de inspecteur van de volksgezondheid toegestuurd.

De uitbreiding van de begraafplaats staat natuurlijk niet op zichzelf. Hij ligt binnen de bebouwde kom van Wissenkerke. Dat is dan ook de reden dat in de ‘zijlijn’ heel veel andere aspecten met deze uitbreiding gemoeid zijn. Zo komen er meer parkeerplaatsen om tijdens rouwdiensten de parkeerplekken in de Voorstraat te ontlasten. Ook is er in overleg met het Waterschap gekozen voor het aanleggen van een ruime sloot langs de begraafplaats. Deze sloot moet o.a. de afwatering en berging van het water van het laaggelegen gebied rond de Weststraat verbeteren en zo de wateroverlast helpen verminderen.

Vanzelfsprekend is ook de groene aankleding onderdeel van het ontwerp. Het voorziet in een ruime groengordel van 5,00m breed aan de buitenranden; uitdunning van de bestaande groengordels;gras ; en verspreide bomen en struiken.
Het hoofdpad van de begraafplaats zal worden uitgevoerd in asfalt en de kleinere paden worden verhard met grind op een fundering van mengranulaat. De twee monumentale en beeldbepalende treurbeuken hebben op die manier de minste last van de werkzaamheden en blijven zo voor de toekomst behouden.

Met het besluit van het college is het aanbestedingstraject gestart. De uitvoering is gepland voor na de bouwvakvakantie
Provincie:
Tag(s):