zaterdag, 8. april 2006 - 19:17

Belangrijke vorderingen in onderhandelingen

Eindhoven

De onderhandelaars van PvdA, CDA en SP hebben vandaag onder begeleiding van formateur, mevrouw Margriet Meindertsma, belangrijke vorderingen gemaakt in de collegeonderhandelingen. Zo is er overeenstemming bereikt over de omvang en de getalsmatige zetelverdeling van het college.

De onderhandelaars zijn het er samen over eens geworden, dat naast de burgemeester het college van burgemeester en wethouders zal gaan bestaan uit 4 leden, te weten 2 van de PvdA, 1 van het CDA en 1 van de SP. Zij hebben hiermee gekozen voor een compact en slagvaardig college, passend bij een moderne bestuursstijl binnen het dualisme.

Verder is er een zorgvuldige procedure afgesproken rond de kandidaatstelling van de wethouders. De 3 fractievoorzitters zullen binnenkort gezamenlijk, onder leiding van de formateur, gesprekken voeren met de kandidaten.

Voorts is er uitgebreid en wederom constructief gesproken over de inhoud van een te bereiken coalitieakkoord. Op een aantal onderwerpen is overeenstemming bereikt. Nog niet alle thema’s zijn echter aan de orde geweest. De gesprekken worden daarom woensdag 12 april voortgezet.
Provincie:
Tag(s):