woensdag, 29. november 2006 - 13:29

Bellen vanuit gevangenis blijkt gevaarlijk

Den Haag

Uit een onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) in opdracht van Justitie, blijkt dat je als gedetineerde maar beter niet meer kunt bellen binnen de muren van de gevangenis. Uit het onderzoek komt naar voren dat gedetineerden elkaar het vaakst uit ergernis over telefoongedrag elkaar te lijf gaan of bij onenigheid over telefoonkaarten.

De meeste gevangenissen beschikken vaak over maar één telefoon per 16 cellen, en dat geeft soms de nodige problemen. Andere irritaties waar gedetineerden onenigheid over kunnen krijgen zijn rookwaar, drugs en diefstal.

Toch blijkt dat het aantal geweldplegingen tussen gedetineerden na een periode van stijging, in 2005 is gedaald. Noteerde de Dienst Justitiële Inrichtingen in 2002 nog 16,2 geweldplegingen per honderd bezette cellen, in 2004 was dat aantal opgelopen tot 17,8. In 2005 daalde dit aantal naar 13,6 waarmee het niveau van voor 2002 is bereikt.

De minister van Justitie Hirsch Ballin, schrijft in een reactie op het rapport aan de Tweede Kamer dat alle aanbevelingen worden overgenomen en zoveel als mogelijk worden omgezet in landelijk beleid.
Provincie:
Tag(s):