vrijdag, 8. december 2006 - 13:50

Beperkt aantal brandplaatsen

Ten Boer

Burgemeester en wethouders hebben besloten het aantal plaatsen, waar tijdens de jaarwisseling het verbranden van kerstbomen wordt gedoogd, terug te brengen. In het dorp Ten Boer mag niet meer worden verbrand.

Kleinere brandplaatsen worden gedoogd in Woltersum, Winneweer en Kröddebuur’n. Garmerwolde heeft ruimte voor een grotere brandplaats. Het centrum van Ten Boer is uit het lijstje geschrapt.

Burgemeester Pot hierover: ‘Wij hebben overlegd met het bestuur van dorpsbelangen Ten Boer. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat er in Ten Boer geen plaats meer is voor een brandplaats. Het dorpscentrum van Ten Boer is het afgelopen jaar ingrijpend opgeknapt. De straten zijn vernieuwd en het Dorpsplein is opnieuw ingericht. Het geheel ziet er nu prachtig uit. Daarbij komt het aspect ‘veiligheid’. Gelukkig hebben zich in al die jaren geen calamiteiten voorgedaan. Als er sprake is van schade aan particuliere eigendommen dan is de gemeente daarvoor aansprakelijk. En dat risico willen en kunnen we niet langer dragen. Ten slotte is de overlast voor omwonenden (rook- en stankoverlast, rondvliegende vonken) een van de argumenten om niet langer in het dorpscentrum van Ten Boer een brandplaats te gedogen.’

Daarbij is de ontmoetingsfunctie van de brandplaats grotendeels overgenomen door de horeca, waar mensen elkaar een voorspoedig nieuwjaar kunnen wensen. In Ten Boer zijn het Buurhoes en café Dost geopend. In het nieuwe sportcentrum wordt voor jongeren een nieuwjaarsfeest georganiseerd.
Provincie:
Tag(s):