donderdag, 6. juli 2006 - 14:14

Beperkte maatregelen bij NUON-onderstations

Amsterdam

In Amsterdam zijn geen forse overschrijdingen van magneetveldsterkte op plaatsen waar kinderen langdurig verblijven. Dit blijkt uit het onderzoek dat de GGD heeft uitgevoerd naar de stroomverdeelstations van NUON in Amsterdam. Op enkele plaatsen is een lichte verhoging gevonden in woningen of op speelplekken voor kinderen. Daar waar nodig nemen de gemeente, de stadsdelen en NUON maatregelen.

Aanleiding voor het stadsbrede onderzoek waren de verhoogde magneetveldsterkten die in 2005 gemeten werden bij de basisschool De Kleine Reus in het stadsdeel Amsterdam-Centrum. De gemeente besloot toen om de magneetveldsterkte rond de overige verdeelstations in Amsterdam te meten. Uit het onderzoek van de GGD blijkt nu dat situaties zoals bij De Kleine Reus nergens anders zijn aangetroffen.

Op enkele plaatsen is een lichte verhoging van de magneetveldsterkte gevonden. De voorgestelde maatregelen zijn het plaatsen van een hek op de terreingrens van NUON bij het station Schipluidenlaan, het opheffen van de speelplaats bij het station Westzaanstraat en het plaatsen van een hek. Verder is al besloten dat er geen woningen komen aan de Karperweg tegenover het onderstation. De GGD Amsterdam hanteert als uitgangspunt het streven naar een situatie waarbij kinderen niet langdurig verblijven in een magnetisch veld boven 0,4 microtesla.

Het college van B&W heeft de GGD en de Dienst Ruimtelijke Ordening opdracht gegeven om samen met het GVB en Continuon een vervolgonderzoek in te stellen. Hierin zullen andere elektriciteitsvoorzieningen met een eventueel verhoogde magneetveldsterkte worden bekeken.
Provincie:
Tag(s):