dinsdag, 21. februari 2006 - 19:54

Bergzinkleiding moet wateroverlast tegen gaan

Maandag 6 maart start de aanleg van een bergbezinkleiding in Luchen, ter plaatse van het kruispunt Geldropseweg/Santheuvel-West. De uitvoering gaat naar verwachting tien weken duren en is klaar op 12 mei 2006. De werkzaamheden bestaan uit het maken van een boring onder de Geldropseweg door. De rioolbuis, met een diameter van een meter, wordt aan de zuidzijde van de Geldropseweg aangesloten op het bestaande rioolstelsel.

Aan de noordzijde van de Geldropseweg wordt hieraan een bergbezinkleiding gekoppeld die uitkomt bij de Luchense Wetering.

In 2004 zijn rioleringswerkzaamheden uitgevoerd om de wateroverlast in het gebied rond de Santheuvel-West op te lossen. In aansluiting hierop wordt nu een bergbezinkleiding aangelegd. De gemeente doet dit in opdracht van Waterschap de Dommel, om de lozing te verminderen van vuil rioolwater uit het gemeentelijk rioolstelsel op de Luchense Wetering. Het bezinkbassin bergt het water in het rioolstelstel, waardoor de kans op wateroverlast in Mierlo afneemt.

Van maandag 20 tot vrijdag 31 maart is het niet mogelijk om vanaf de Geldropseweg de Santheuvel-West in te rijden. In deze periode wordt het verkeer van de Geldropseweg via de Industrieweg en de Brugstraat omgeleid naar de Santheuvel-Oost.
Provincie:
Tag(s):