donderdag, 9. november 2006 - 9:51

Berichtgeving over dierziekte bluetongue

Voor houders van herkauwers in het 20-kilometergebied Zuid-Nederland zijn er beperkende maatregelen van toepassing. Alleen onder strikte voorwaarden mogen herkauwers naar buiten het 20-kilometer gebied worden vervoerd. Binnen het 20-kilometer gebied is het vervoer van herkauwers wel toegestaan. Daarvoor geldt de voorwaarde dat deze dieren op dat moment niet worden verdacht van bluetongue of besmet verklaard zijn.

Omdat het virus wordt overgedragen door bepaalde insectensoorten (zgn. knutten of culicoides), adviseert het Ministerie van LNV u de dieren van één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsopgang zodanig op te stallen dat contact met deze insecten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het opstallen van herkauwers gedurende de nacht is niet meer verplicht. Houders zijn wel verplicht de herkauwers, de gebouwen waarin deze dieren zijn ondergebracht en de omgeving daarvan te behandelen met toegelaten insectenbestrijdingsmiddelen. Op deze wijze wordt het contact met de insecten zoveel mogelijk geminimaliseerd en wordt verspreiding van het virus beperkt.

Het totaaloverzicht van de maatregelen, de begrenzing van de 20-kilometergebieden en andere informatie omtrent de dierziekte Bluetongue, zoals de maatregelen in het de rest van Nederland (beperkingsgebied), staan op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (www.minlnv.nl/bluetongue). Op deze website wordt de informatie voortdurend actueel gehouden. Het is namelijk mogelijk dat als gevolg van ontwikkelingen omtrent de dierziekte de beperkende maatregelen gewijzigd worden.

Het ministerie van LNV begrijpt dat vragen zijn over de consequenties van de maatregelen voor uw bedrijf. U kunt dan contact opnemen met het LNV-loket (0800-2233322). Openingstijden: op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur.
Provincie:
Tag(s):