donderdag, 18. mei 2006 - 19:41

Beschadiging van kandidaat burgemeester

Noord-Beveland

De Commissaris van de koningin de heer W.T. van Gelder heeft in het proces van de benoeming van de nieuwe burgemeester van Reimerswaal onderzocht of er sprake was van overmatig drankgebruik van één van de kandidaten. Dit onderzoek bevestigde de eerdere indruk dat de geruchten niet op waarheid berustten. Deze geruchten hebben daarom verder geen rol gespeeld in de procedure.

Tijdens de procedure zijn vanuit de vertrouwens-commissie aan de heer Van Gelder vragen voorgelegd betreffende drankgebruik van één van de kandidaten: de huidige burgemeester van Noord-Beveland.

Uit onderzoek bleek echter duidelijk dat hier geen sprake van is. De heer Van Gelder heeft dit de vertrouwenscommissie meegedeeld.

De heer Van Gelder betreurt dat dit signaal naar buiten is gekomen en dat de vertrouwelijkheid van de commissie is geschonden.

De Raad van de gemeente Noord-Beveland heeft kennis genomen van de berichtgeving in de media over burgemeester C.J. van Liere. Dit naar aanleiding van zijn sollicitatie naar de post van burgemeester in de gemeente Reimerswaal.

De Raad erkent het recht van de burgemeester om te solliciteren naar elders.

Met verbijstering heeft de raad kennis genomen van de schending van vertrouwen en de procedure die in dergelijke zaken zelfs bij wet- en andere regelgeving geregeld is.
Het is niet alleen een kwestie van de schending van wet- en regelgeving die nu aan de orde is.

Het grootste punt is dat nu de burgemeester als persoon beschadigd wordt en in het openbaar wordt beschuldigd van feiten die zeer beslist niet aan de orde zijn. De Raad van de gemeente Noord-Beveland neemt hier nadrukkelijk afstand van en is van mening dat de burgemeester zijn ambt op een uitstekende manier bekleedt.

De Raad van de gemeente Noord-Beveland spreekt verder haar onvoorwaardelijke vertrouwen uit in burgemeester C.J. van Liere en hoopt op voortzetting van de huidige samenwerking.
Provincie:
Tag(s):