donderdag, 2. november 2006 - 14:03

Beschonken publiek mag politiewerk niet belemmeren

Opsterland

Opsterland wil tijdens evenementen en feesten het beschonken publiek aanpakken. Burgemeester Sicko Heldoorn wil op korte termijn overleg met politie en de Gorredijker horeca, middenstand en plaatselijk belang over de aanpak van
het beschonken publiek.

Aanleiding voor dit overleg zijn de verschillende vechtpartijen maandagmiddag en –avond tijdens de najaarmarkt van Gorredijk. Agenten grepen krachtig in, maar werden hierbij ernstig bedreigd en belemmerd door de beschonken menigte.

Een toegesnelde beveiligingsambtenaar van een lokale kroeg bood de politie ondersteuning. Een agent werd op het hoofd
geslagen. In totaal werden 7 mannen aangehouden. Tegen hen is hun proces-verbaal opgemaakt.

Burgemeester Heldoorn, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in Opsterland, vindt het onacceptabel dat politiemensen hun werk niet fatsoenlijk kunnen uitvoeren.

Zowel de burgemeester als de politie wijzen erop dat veel horecaondernemers uit Gorredijk een positieve bijdrage leveren aan de openbare orde en veiligheid en het voorkomen van overlast tijdens het uitgaan. Tijdens periodiek overleg tussen gemeente en horeca worden afspraken gemaakt over het horecabeleid tijdens de voor- en najaarsmarkt in Gorredijk.
De gemeente wil nu, in overleg met hen bekijken of deze afspraken moeten worden aangescherpt.

In 2004 ondertekenden 14 horecaondernemers, waaronder alle Gorredijker horecaondernemers, de politie, openbaar ministerie en de gemeente, een convenant met daarin afspraken over het aanzien van de zorg voor de kwaliteit van de openbare
ruimte, het bevorderen van verantwoord alcoholgebruik, het tegengaan van hinderlijk alcoholgebruik op straat, het tegengaan van (geluids)overlast, de sluitingstijden, het toezicht in het bedrijf en op de straat, geen drugsgebruik in de horeca, de huisregels, het personeelsbeleid, het toelatings- en ontzeggingsbeleid, de brandveiligheid en de handhaving van dit alles.

Met de ondertekening van het convenant gaven de betrokken partijen aan, dat ze gezamenlijk een inspanning willen leveren om de veiligheid en de openbare orde te garanderen en om overlast tijdens de uitgaansuren tegen te gaan.
Provincie:
Tag(s):