vrijdag, 10. februari 2006 - 10:12

Besproeien van wegen voor betere luchtkwaliteit

Utrecht

Om de luchtkwaliteit in de directe omgeving van drukke verkeerspunten in de stad te verbeteren, wil gemeente Utrecht tijdens droge perioden op diverse locaties het wegdek in de spitsuren met water gaan besproeien. Het nathouden van het drukbereden wegdek heeft vooral tot doel de hoge concentratie fijn stof (PM10) in de nabijheid van drukke verkeerspunten te laten afnemen.

Om de effectiviteit van deze maatregel te testen, start gemeente Utrecht in 2007 een proef. Het voornemen om zogenoemde knelpuntlocaties met water te gaan besproeien, is onderdeel van een daadkrachtig en evenwichtig actieplan waarin Utrecht een reeks van maatregelen aankondigt om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):