woensdag, 31. mei 2006 - 12:11

Betere communicatie bij bestrijding incident Fowairet

Westerschelde

Ten opzichte van eerdere incidenten met containerschepen op de Westerschelde is de bestrijding bij de stranding van de Fowairet verbeterd. Vooral de onderlinge communicatie tussen diverse betrokken partijen is verbeterd aldus het evaluatie-rapport van dit incident wat burgemeester Mulder van Hulst heeft overhandigd aan de heer Lonink voorzitter van het Veiligheidscollege.

Op 20 september 2005 strandde het schip Fowairet op de Westerschelde. De burgemeester van Hulst, de heer Mulder, heeft opdracht gegeven om de bestrijding van dit incident te evalueren door Q-organisatie. Naast de pluspunten wordt in het rapport tevens een aantal verbeterpunten aangereikt.

Zo wordt geconcludeerd dat het dringend gewenst is één informatiepunt te realiseren waar informatie over lading van schepen en de risico's die hieraan verbonden zitten zichtbaar worden gemaakt. In de huidige situatie zijn veel partijen tijdens een incident zelfstandig hiermee bezig. Dit leidt tot verschillende beelden over zowel de lading als het risico dat hiermee gepaard gaat.

Het veiligheidscollege zal zich in de vergadering van 28 juni a.s. buigen over de vraag of de aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen. Deze vraagstelling past ook binnen het door het ministeries van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, de provincie Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland i.o. gestarte onderzoek onder leiding van oud staatssecretaris van Houwelingen inzake de Veiligheid op de Westerschelde.
Provincie:
Tag(s):